top of page
seaplane-flying-dramatic-cloudscape-pacific-ocean-coast.jpg

ZRAKOPLOV

01

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
LASTNIKA
ZRAKOPLOVA

Zavarovanje odgovornosti lastnika zračnega plovila je namenjeno vsem lastnikom in upravljavcem zračnih plovil zaradi nevarnosti škode, ki jo lahko povzročite tretjim osebam ali stvarem, kakor tudi potnikom, prtljagi in tovoru, ki ga prevažate z zračnim plovilom.
Kasko zavarovanje zrakoplova krije škodo nastalo na zrakoplovu zaradi fizične izgube ali poškodbe zrakoplova.  

02

KASKO ZAVAROVANJE ZRAKOPLOVA

bottom of page