top of page
Image by Janke Laskowski

POGOSTA VPRAŠANJA

KAJ NAREDIM V PRIMERU ŠKODE ALI NESREČE?

Škodo ali nesrečo morate prijaviti v 8 dneh od nastanka (oziroma od dne, ko ste izvedeli zanjo). Najbolje je, če čim prej obiščete našo poslovalnico ali pa nas kontaktirajte po telefonu. Skupaj bomo prijavili škodo.

KAJ JE TO ODBITNA FRANŠIZA?

Ob sklenitvi nekaterih zavarovanj si lahko zavarovanec izbere delež škode, ki jo bo v primeru škodnega dogodka kril sam. Ta delež, imenovan tudi franšiza, samopridržaj ali lastna udeležba, se lahko določi v odstotku od zavarovalne vsote, v odstotku od nastale škode ali v absolutnem znesku. V primeru odločitve za franšizo je posledično premija seveda nižja.

KAJ STORITI, ČE SMO UDELEŽENI V PROMETNI NESREČI?

Kadar smo na kraju prometne nesreče, in sicer ne glede na to ali smo v njej udeleženi ali ne, moramo ves čas skrbeti za lastno varnost in varnost drugih udeležencev v prometu.

Prometna nesreča, v kateri je nastala le premoženjska škoda:
• Situacijo fotografiramo in posnamemo iz različnih kotov.
• Odstranimo poškodovana vozila in druge predmete z vozišča. Če tega ni možno storiti, postorimo vse, da jih ustrezno označimo z varnostnim trikotnikom, varnostnimi utripalkami ipd.
• Izmenjamo osebne podatke o vozilu in podatke o obveznem zavarovanju ter izpolnimo Evropsko poročilo o prometni nesreči.

Prometna nesreča s telesnimi poškodbami ali smrtnimi žrtvami:
• Takoj moramo obvestiti najbližjo policijsko postajo ali poklicati na številko 113.
• Počakati moramo na kraju nesreče. Kraj nesreče lahko zapustimo le zaradi pomoči poškodovanim v prometni nesreči in zaradi obveščanja policije. Ko to opravimo, se moramo takoj vrniti na kraj nesreče.
• Poskrbeti moramo, da se stanje na kraju prometne nesreče ne spremeni in da se ohranijo sledi prometne nesreče (razen kadar je potrebno pomagati poškodovanim v prometni nesreči).
• Pred zaključkom ogleda kraja nesreče ne smemo uživati alkoholnih pijač.

KDAJ MORAMO V ZVEZI Z ZAVAROVALNIM PRIMEROM POKLICATI POLICIJO?

V primeru, da imamo za svoje vozilo sklenjeno Kasko zavarovanje, je v skladu z zavarovalnimi pogoji potrebno poklicati policijo v primerih, ko je škoda na zavarovanem vozilu nastala zaradi požara, eksplozije, kraje in prometne nesreče.

KAJ STORITI, ČE JE V PROMETNI NESREČI UDELEŽEN TUJEC?

Kadar imamo podatke o tuji zavarovalnici, pri kateri je zavarovano vozilo povzročitelja prometne nesreče, lahko odškodninski zahtevek vložimo neposredno na pristojni slovenski zavarovalnici, ki je korespondent tuje zavarovalnice. Kadar kot oškodovanec nimamo podatka o tuji zavarovalnici, pri kateri je zavarovano vozilo povzročitelja prometne nesreče, ali imamo pomanjkljive podatke o tujem vozili in njegovem zavarovanju, se je najbolje obrniti na najbližje predstavništvo zavarovalnice. Strokovno sodelavci nam bodo opravili ogled poškodovanega vozila, nato pa bomo začeli s postopkom pridobivanja podatkov o zavarovanju tujega vozila. Po pridobitvi ustreznih podatkov vložimo naš odškodninski zahtevek, skupaj z zapisnikom o ogledu škode, pri slovenski zavarovalnici, ki je korespondent tuje zavarovalnice povzročitelja.

ALI LAHKO ZAVARUJEM HIŠO, KI JE ŠE V GRADNJI?

Da, sklepamo tudi zavarovanja stanovanjskih objektov do 4. gradbene faze, zgradb v adaptaciji, rekonstrukciji in dograditvi. Zavarovanje krije temeljne nevarnosti: požar, strela, eksplozija, toča, padec letala, manifestacija in demonstracija, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, odtrganje in zrušenje zemljišča, posedanje tal, gradbena nezgoda, vlomska tatvina, ob doplačilu premije pa tudi dodatne nevarnosti poplave in talne vode ter zemeljski plaz. Pred sklenitvijo je potreben posvet oziroma soglasje strokovne službe – cenilcev gradbenih škod. Soudeležba zavarovanca pri škodi je obvezna.

bottom of page