top of page
Image by Joshua Earle

ŽIVLJENJE

01

RIZIKO
ZAVAROVANJA

Riziko zavarovanje predstavlja življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja.

Zavarovanje nima varčevalnega dela, vendar ima visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah. Zavarovanje je namenjeno pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje (krediti).

Zavarovanje je lahko tudi vir za pokritje stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe, za nadomestitev izpada dohodka, za pomoč družini, za varstvo in šolanje otrok...

NAMIG

Riziko življenjsko zavarovanje lahko sklenete še ugodneje, če imate sklenjeno in redno plačujete Naložbeno življenjsko zavarovanje ali Naložbeno življenjsko zavarovanje Hibrid. 

KOMU JE NAMENJENO?

Riziko življenjsko zavarovanje je namenjeno vsem, ki imate družino oziroma bližnje, ki so od vas finančno odvisni, in želite vzdrževati življenjski standard ali pa imate še neporavnane finančne obveznosti, ko je na primer kredit, in si želite zagotoviti finančno varnost svojih bližnjih.

Primarno je zavarovanje namenjeno:

  • osebam z večjimi finančnimi obveznostmi,

  • staršem v mladih družinah,

  • vsem, ki želite dodatno varnost v primeru hujše bolezni ali delovne nezmožnosti, 

  • odraslim in otrokom, ki potrebujejo nezgodna kritja. 

KAJ VKLJUČUJE?

Osnova Riziko življenjskega zavarovanja je Zavarovanje za primer smrti, ki ga lahko nadgradite s privlačnimi dodatnimi zavarovanji.

TRAJANJE ZAVAROVANJA

Zavarovanje lahko sklenete za obdobje do 30 let.

ZAVAROVANJE V PRIMERU SMRTI

V primeru smrti zavarovanca poskrbimo za upravičence, in sicer z izplačilom zavarovalne vsote ali njenega dela. Zavarovalno vsoto izplačamo v enkratnem znesku, ki lahko znaša najmanj 3.000 € in ni omejena navzgor.

Izbirate lahko med padajočo in konstantno zavarovalno vsoto. Ob sklenitvi zavarovanja s padajočo zavarovalno vsoto, znaša minimalna zavarovalna vsota 20.000 € in se v času trajanja zavarovanja letno znižuje tako, da v zadnjem zavarovalnem letu znaša 3.000 €.

bottom of page