top of page
Image by Christopher Gower

PODJETJE

PODJETNIŠKO PREMOŽENJSKO
ZAVAROVANJE

KOMU JE NAMENJENO?
Podjetniško premoženjsko zavarovanje smo zasnovali za mala in srednja podjetja, ki se ukvarjajo s storitvenimi ali proizvodnimi dejavnostmi in želijo zavarovati svojo zgradbo, opremo in zaloge. 
TRAJANJE ZAVAROVANJA
Zavarovanje lahko sklenete za obdobje 10 let in s tem pridobite popust na trajanje zavarovanja, lahko pa ga sklenete tudi za dobo enega leta.
KAJ JE PREDMET ZAVAROVANJA?
Zavarovanje lahko sklenete za tri glavne predmete: 
  • zgradbe,
  • zaloge,
  • opremo.
bottom of page