top of page
nezgoda

NEZGODA

01

INDIVIDUALNO
NEZGODNO ZAVAROVANJE

KOMU JE NAMENJENO?
Nezgodno zavarovanje lahko sklenete kot samostojno polico ali kot dodatno zavarovanje. Sklenete ga lahko kot fizična ali pravna oseba.
Kot samostojna polica je namenjeno prav vsem – otrokom, mladim, odraslim, samskim, družinam, zaposlenim, nezaposlenim, upokojencem …
Sklenitev zavarovanja vam toplo priporočamo predvsem zaradi izogiba finančnim težavam, ki lahko ob nezgodi doletijo vas, ob nezgodni smrti pa tudi vaše najbližje.

 
KAJ VKLJUČUJE?
Izbirate lahko med dvema oblikama jamstev:
 • neomejeno jamstvo - zavarovani ste tako v času opravljanja rednega dela kot v vašem prostem času;
 • omejeno jamstvo - zavarovani ste za primer nezgode, ki se vam pripreti pri opravljanju rednega dela.
Zavarujete se lahko za sledeče nevarnosti:
 • izgubo življenja zaradi nezgode,
 • invalidnost kot posledico nezgode,
 • prehodno nesposobnost za redno delo (dnevne odškodnine),
 • nastanitev v bolnišnici kot nadomestilo za bolnišnični dan,
 • nastanka stroškov zdravljenja.

Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju delavcev v

podjetjih in članom skupin in društev.

 

Enako kot pri Individualnem nezgodnem zavarovanju je možno izbirati med dvema oblikama jamstev, in sicer neomejeno jamstvo ali omejeno jamstvo.

Osebe je mogoče zavarovati za naslednje nevarnosti:

 • izgubo življenja zaradi nezgode,

 • izgubo življenja zaradi bolezni,

 • invalidnost kot posledico nezgode,

 • začasno nesposobnost za opravljanje rednega dela zaradi nezgode (dnevno nadomestilo),

 • nastanitev v bolnišnici zaradi nezgode (nadomestilo za bolnišnični dan),

 • nastanka stroškov zdravljenja.

Zavarujejo se lahko tudi delavčevi ali članovi družinski člani (starši, bratje, sestre, otroci, zakonec ali zunajzakonski partner).

02

KOLEKTIVNA NEZGODNA ZAVAROVANJA

ZAKAJ SO ZAVAROVANJE
SKLENILI DRUGI?
TEMELJNO ZAVAROVANJE ZA VSAKEGA POSAMEZNIKA, KI NE ŽELI
FINANČNEGA BREMENA PRELOŽITI NA BLIŽNJE.
bottom of page