top of page

mikroMOBILNOST

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje mikroMOBILNOSTI smo razvili za vse, ki ste lastniki ali uporabniki mikromobilnih sredstev, s katerimi premagujete razdalje. To velja tako za  rekreativne kolesarje in aktivne družine kot za tiste, ki opravljate le prevoze v šolo ali službo in nazaj.  

Posebnost tega zavarovanje je, da je nezgodno zavarovanje, zavarovanje asistence in odgovornosti vezano na osebo, ki uporablja mikro mobilno sredstvo in ne na sredstvo samo. Zato ste z omenjenimi zavarovanji zavarovani, ne glede na to, katero mikro mobilno sredstvo v določenem trenutku uporabljate.  

Z zavarovanjem lahko sklenete tudi družinsko polico oziroma ga sklenete kot podjetje, če se ukvarjate z oddajanjem lahkih prevoznih sredstev v najem.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Zavarovanje odgovornosti je osnovno zavarovanje mikroMOBILNOSTI, ki krije škodo, ki jo kot zavarovanec (imetnik ali uporabnik mikromobilnega sredstva) povzročite tretjim osebam. Odgovornost lahko zavarujete vse do zavarovalne vsote 100.000 €, v primeru nastanka nematerialne škode pa velja odbitna franšiza v višini 200 € .

Osnovno Zavarovanje odgovornosti pa lahko po izbiri nadgradite še s tremi dodatnimi zavarovanji. 

KASKO ZAVAROVANJE

V primeru poškodovanja ali uničenja mikromobilnega sredstva zaradi prometne nesreče, vandalizma, toče ali drugih oblik poškodovanja bomo krili nastalo škodo na zavarovanem prevoznem sredstvu. Zavarovanje sklenemo na dejansko vrednost in brez odbitne franšize.

NEZGODNO ZAVAROVANJE

Poskrbeli bomo za kritje posledic nezgod , ki nastanejo pri vožnji ali uporabi mikromobilnih sredstev in velja tako za zavarovanca kot za njegove ožje družinske člane in najemnike vozila.

ZAVAROVANJE KRAJE

Prvi v Sloveniji krijemo tudi nevarnost kraje mikromobilnega sredstva, v katero sodijo vlomna tatvina, rop, roparska tatvina in odvzem z namenom protipravne uporabe za vožnjo.

ASISTENCA MM

V primeru težave ali okvare v Sloveniji vam bomo zagotovili hitro in primerno pomoč. 

PREDNOSTI ASISTENCE MM:

  • priskrbimo pomoč na kraju asistenčnega primera, 

  • poskrbimo za kritje stroškov nujnih zdravstvenih in drugih storitev ter nudimo pomoč zavarovancem. 

ASISTENCA MM PLUS

V Sloveniji in tujini vam bomo v primeru težave, okvare ali nezgode priskrbeli hitro in primerno pomoč.

PREDNOSTI ASISTENCE MM PLUS:

  • zagotovimo pomoč na cesti v primeru prometne nesreče ali okvare na območju Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Madžarske in Italije, 

  • krijemo stroške nujnih zdravstvenih in drugih storitev ter nudimo pomoč zavarovancem. 

bottom of page