top of page

KMETIJA

KMETIJSKO
PREMOŽENJSKO
ZAVAROVANJE

KOMU JE NAMENJENO?
Zavarovanje smo razvili za vse kmetovalce, ki želite zaščititi svoje imetje in ste lastniki nepremičnin, premičnin, zalog in pridelkov ter živali.Zavarovanje je primerno tako za kmetovalce, ki se ukvarjate s poljedelstvom in živinorejo, kot za tiste, ki se ukvarjate z vinogradništvom in sadjarstvom.
KAJ JE PREDMET ZAVAROVANJA?
Pri Kmetijskem premoženjskem zavarovanju lahko predmet zavarovanja sodi v eno izmed petih glavnih skupin:
  • objekti,
  • oprema,
  • zaloge in pridelki,
  • živali,
  • žičnice.
Več o glavnih skupinah predmetov zavarovanj lahko preberete spodaj.
ZAKAJ SO ZAVAROVANJE
SKLENILI DRUGI?
EKOLOŠKIM PRIDELOVALCEM HRANE OMOGOČAMO EKO POPUST.
bottom of page