top of page
Image by Seth kane

DOM

01

PREMOŽENJSKO ZAVAROVANJE DOM

KOMU JE NAMENJENO?
Premoženjsko zavarovanje DOM je namenjeno vsem, ki ste lastniki ali najemniki nepremičnin in premičnin ter želite v primeru nastanka škode poskrbeti za svojo finančno varnost.
TRAJANJE ZAVAROVANJA
Sklenjeno zavarovanje je trajno in se vsako leto podaljša samodejno, razen zavarovanja Potres, o katerem se je vsako leto potrebno ponovno dogovoriti in ga skleniti. 
KAJ JE PREDMET ZAVAROVANJA
Pri premoženjskem zavarovanju DOM lahko predmet zavarovanja sodi v eno izmed treh glavnih kategorij

STANOVANJSKI OBJEKTI

KATEGORIJO STANOVANJSKI OBJEKTI DELIMO NA 4 PODKATEGORIJE:

STANOVANJSKI OBJEKTI
V kategorijo stanovanjskih objektov uvrščamo nepremičnine, kot so atrijske hiše, vile, eno- in dvostanovanjske hiše, vrstne hiše, stanovanjske hiše, dvojčki, montažne hiše, kmečke hiše, ki so namenjene izključno bivanju, in pripadajoče pritikline.

POČITNIŠKE HIŠE
V kategorijo počitniških hiš štejemo vikende in brunarice s pripadajočimi pritiklinami.

DODATNI OBJEKTI
V kategorijo dodatnih objektov uvrščamo garaže, lope, vrtne hišice, nadstreške, bazene ter gospodarska in kmetijska poslopja, a le v kolikor se v njih ne vrši dejavnost. 

OBJEKTI V GRADNJI
V kategorijo objektov v gradnji prištevamo objekte, postavljene do vključno tretje gradbene faze , in objekte, ki so v času gradnje, adaptacije, rekonstrukcije ali druge oblike del skladni s smernicami izdanega gradbenega dovoljenja.

Blokovsko naselje
Hiške
Hiša
Blok v gradnji
bottom of page