top of page
Avto na cesti

AVTOMOBIL

Osnovni namen avtomobilskega zavarovanja je zaščititi lastnika vozila oziroma zavarovanca pred finančno izgubo. Priskrbite si sodobno avtomobilsko zavarovanje, ki je popolnoma prilagojeno vašim željam in potrebam.

Image by CHUTTERSNAP

AVTOMOBILSKO
ZAVAROVANJE
ZA OSEBNA
VOZILA

KOMU JE NAMENJENO?

Zavarovanje je namenjeno vsem lastnikom avtomobilov, ki želite svoje vozilo registrirati in uporabljati v prometu, predvsem pa vsem, ki želite v primeru nesreče ali poškodovanja vozila finančno zaščititi sebe.  
 
S sklenitvijo zavarovanja si zagotovite izplačilo nadomestila v primeru povzročitve škode z zavarovanim avtomobilom ali na njem.

KAJ VKLJUČUJE?

Avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila sestavljajo štirje glavni sklopi, in sicer:

  • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO),

  • kasko zavarovanje (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),

  • zavarovanja, namenjena vozniku in potnikom (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi),

  • avtomobilsko asistenco (ob nadgradnji oziroma dopolnitvi).

Untitled-2.png

01

ZAVAROVANJE AVTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI (AO)

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je obvezno in z zakonom predpisano zavarovanje, ki ga moramo skleniti za vsak avtomobil v prometu. S tem zavarovanjem zavarovalnica krije nastalo škodo, ki jo voznik avtomobila nenamerno povzroči drugim oškodovancem.

Untitled-3.png

Zavarovanje avtomobilskega kaska je priporočljivo zavarovanje, ki krije škodo, nastalo zaradi uničenja ali poškodovanja  avtomobila, ko ste za to odgovorni sami (npr. povzročena prometna nesreča) in ko na to nimate vpliva (npr. toča, vihar, požar ...).

Predlagamo, da to zavarovanje sklenete, če je vaš avtomobil nov, kupljen na leasing ali kredit oziroma če vaš avtomobil sodi med starejša vozila večje vrednosti.

02

KASKO ZAVAROVANJE

Untitled-4.png

03

ZAVAROVANJE VOZNIKA IN POTNIKOV

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti lahko nadgradite oziroma dopolnite z enim od dveh razširjenih zavarovanj.

AO+ ZAVAROVANJE VOZNIKA ZA ŠKODO ZARADI TELESNIH POŠKODB

Z zavarovanjem AO-plus krijemo telesne poškodbe voznika avtomobila (ni nujno, da sta voznik in lastnik ista oseba), ki se ob povzročitvi prometne nesreče tudi sam poškoduje. V primeru smrti voznika zaradi hujših poškodb so do odškodnine upravičeni svojci.

Če zavarovanje AO-plus dodatno priključite k Zavarovanju avtomobilske odgovornosti, upoštevamo enak bonus. Najvišji znesek, ki ga izplačamo ob škodi, znaša 100.000 €, a je odvisen od izbrane zavarovalne vsote ob sklenitvi.

NEZGODNO ZAVAROVANJE VOZNIKA
IN POTNIKOV

Nezgodno zavarovanje je namenjeno vozniku in potnikom ter krije nezgodno smrt in invalidnost, dodatno lahko zavarujete še dnevno odškodnino, bolnišnični dan in stroške zdravljenja. Zavarovanje velja za vse osebe v vozilu ne glede na to, ali je povzročitelj nesreče voznik ali nekdo drug.

Odmislite skrbi med vožnjo in k avtomobilskemu zavarovanju priključite tudi avtomobilsko asistenco, ki jo izvajamo s pomočjo zanesljive mreže partnerjev, na voljo 24/7 doma in v tujini.

  • 24-urna brezplačna pomoč na cesti v primeru prometne nesreče, mehanske okvare vozila, vandalizma, kraje, poškodovanje vozila ali težav s ključi ali gorivom.

  • Asistenčna pomoč pripada vozniku in vsem potnikom v zavarovanem vozilu.

  • Avtomobilsko asistenco nudimo za osebna in tovorna vozila, avtodome, priklopna vozila ter motorna kolesa.

04

ASISTENCA

POMOČ NA CESTI DOMA IN V TUJINI 24/7

bottom of page