ŽIVLJENJE

 

ŽIVLJENJSKA ZAVAROVANJA

Zakaj se življenjsko zavarovati?

Življenjsko zavarovanje je oblika zavarovanja za primer naravne ali nezgodne smrti z vključenim varčevanjem in udeležbo na dobičku z zajamčenim donosom. To pomeni, da boste po izteku zavarovalne dobe (ob doživetju) prejeli zajamčeno zavarovalno vsoto in pripisan dobiček.

Prednost takšnega zavarovanja v primerjavi s klasičnimi oblikami varčevanja je v tem, da s sklenitvijo življenjskega zavarovanja hkrati zagotovite optimalno varnost svojim najbližjim.

V primeru smrti zavarovanca dobi upravičenec izplačano zavarovalno vsoto za primer smrti.

Z življenjskimi zavarovanji si zagotovite potrebna sredstva za preskrbljenost družine, šolanje otrok, zagotavljanje materialne varnosti, finančno varnost ob upokojitvi.

 

NALOŽBENA ZAVAROVANJA

Naložbeno življenjsko zavarovanje je kombinacija dolgoročnega varčevanja in življenjskega zavarovanja. Priključite mu lahko različna dodatna zavarovanja, pri tem pa lahko vplačila in izplačila v času trajanja zavarovanja prilagajate svoji finančni situaciji.

V času trajanja zavarovanja imate različne možnosti investiranja, in sicer v obliki rednih obročnih plačil ter začetnega in dodatnih enkratnih vplačil.

Naložbeno življenjsko zavarovanje vključuje možnost izbire med različnimi naložbenimi strategijami. To so samostojna izbira skladov, samodejna prerazporeditev sredstev ali strategija finančnih ciljev. Sredstva na naložbenem računu so vam preko predujma dostopna ves čas trajanja zavarovanja.

 

RIZIKO ZAVAROVANJA

Riziko zavarovanje predstavlja Življenjsko zavarovanje za primer smrti, ki zagotavlja izplačilo dogovorjene zavarovalne vsote upravičencu v primeru smrti zavarovane osebe med trajanjem zavarovanja.

Zavarovanje nima varčevalnega dela, vendar ima visoke zavarovalne vsote ob dostopnih premijah.

Zavarovanje je namenjeno pokritju obveznosti, ki bi ob smrti zavarovane osebe v času trajanja zavarovanja bremenile njene bližnje (krediti). Zavarovanje je lahko tudi vir za pokritje stroškov, ki nastanejo ob smrti zavarovane osebe, za nadomestitev izpada dohodka, za pomoč družini, za varstvo in šolanje otrok ...