POTOVANJA

 

TURISTIČNA ZAVAROVANJA Z ASISTENCO V TUJINI

Potovanja v tujino, bodisi poslovna ali turistična, s seboj nosijo določene nevarnosti. Neznani kraji, tuj jezik in običaji, nepredvidljive okoliščine, vse to lahko pokvari še tako dobro načrtovano potovanje.

Z ustreznim zavarovanjem poskrbite, da se vaše sanjsko potovanje ne bo sprevrglo v nočno moro. Kritja zdravstvenih posegov, prevozov, stroškov odtujene prtljage in dokumentov vam lahko močno olajšajo zapletene situacije in poskrbijo, da bo vaše potovanje res brez skrbi.

Zavarovalnica v sodelovanju z eno od svetovno priznanih asistenčnih hiš pomaga reševati zdravstvene in pravne težave ter različne zagate, kot je na primer izgubljena prtljaga.

Turistično zavarovanje je možno skleniti za posamično potovanje ali kot letno zavarovanje.

Letno Turistično zavarovanje z asistenco v tujini svetujemo vsem, ki v tujino potujete večkrat, pri čemer štejejo tudi dnevi, ko se odpravite po nakupe čez mejo ali na krajše izlete. Zavarovanje velja, če ga sklenete pred odhodom v tujino.

 

ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA NA POTOVANJIH V TUJINI

Zdravstveno zavarovanje v tujini je v primerjavi s turističnim zavarovanjem ožje, in krije stroške zdravljenja v tujini. Ti so lahko zelo visoki, zato je pomembno, da že pred potovanjem v tujino poskrbite za sklenitev zdravstvenega zavarovanja v tujini, ki vam bo nudilo ustrezno finančno varnost in pomoč v primeru nezgode ali bolezni v tujini.

 

ZAVAROVANJA RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA

Zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja krije stroške:

  • odpovedi turističnega aranžmaja ali
  • odpovedi letalskih/ladijskih kart,

ki jih mora kupec turistične storitve povrniti organizatorju zaradi odpovedi oziroma neudeležbe na potovanju.

Zavarovanje velja tudi za aranžmaje, ki so kupljeni preko spleta, aranžmaje, ki so kupljeni le za hotelske in druge nastanitve ter za letalske in ladijske karte, kupljene direktno pri ponudniku prevoza.

Stroški so kriti v primeru:

  • nezgode, smrti ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovanca,
  • smrti zavarovančevih svojcev, ki zavarovancu onemogoča potovanje,
  • nezgode ali nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja zavarovančevih ožjih svojcev, ki zavarovancu zaradi potrebne nege ali hospitalizacije onemogoča potovanje,
  • uradnih pozivov,
  • elementarnih nesreč.

Zavarovalnica krije v navedenih primerih stroške odpovedi potovanja tudi družinskim članom, ki so navedeni v isti polici.

Prav tako krije zavarovalnica stroške odpovedi potovanja zavarovancu, če se vsi v isti polici navedeni sopotniki niso mogli udeležiti potovanja zaradi zgoraj navedenih vzrokov.

Zavarovanje morate skleniti v roku 24 ur od nakupa turističnega aranžmaja oziroma letalske/ladijske karte.