PODJETJE

 

Vaše podjetje vam omogoča uspešno poslovanje in povečuje ekonomsko in socialno varnost vsem zaposlenim. Da te ekonomske in socialne varnosti ne bi ogrozilo lahko zavarujete svoje podjetje skoraj pred vsem, kar bi jih lahko ogrozilo. Zato je pomembno, da pravočasno zavarujete tveganja, ki ogrožajo poslovanje podjetja.

Kaj lahko zavarujete?

Zavarovanje osnovnih sredstev podjetja:

 • POŽARNO ZAVAROVANJE VSEH VRST OBJEKTOV, OPREME IN ZALOG,

 • ZAVAROVANJE VSEH VRST OBJEKTOV, OPREME IN ZALOG PROTI NEVARNOSTI POTRESA, POPLAVE, IZLIVA VODE, OBJESTNEGA DEJANJA, ZEMELJSKEGA PLAZU …,

 • PAKETNO ZAVAROVANJE VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTOV (za upravnike objektov),

 • STROJELOMNO ZAVAROVANJE OPREME IN VGRAJENIH INSTALACIJ,

 • ZAVAROVANJE OPREME, ZALOG IN DENARNIH SREDSTEV PROTI NEVARNOSTI VLOMSKE TATVINE ALI ROPA,

 • PAKETNO ZAVAROVANJE RAČUNALNIŠKE OPREME IN ELEKTRONSKIH NAPRAV,

 • PAKETNO ZAVAROVANJE OPREME V ZAKUPU (Leasing finansiranje),

 • ZAVAROVANJE VGRAJENIH STEKLENIH POVRŠIN (fasade, strehe, okna, vrata … ),

 • ZAVAROVANJE TRANSPORTA OPREME ALI ZALOG (kargo zavarovanje).

 

Zavarovanje odgovornosti podjetja:

 • ZAVAROVANJE SPLOŠNE ODGOVORNOSTI PODJETJA,

 • ZAVAROVANJE DELODAJALČEVE ODGOVORNOSTI PODJETJA,

 • ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI IZ POSESTI OBJEKTOV IN ZEMLJIŠČ,

 • ZAVAROVANJE PROIZVAJALČEVE ODGOVORNOSTI ZA IZDELKE PODJETJA,

 • ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI SODELAVCEV PODJETJA ZA STROKOVNE NAPAKE,

 • ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI VODILNIH DELAVCEV PODJETJA.

 

Zavarovanje finančnih izgub podjetja:

 • ZAVAROVANJE OBRATOVALNEGA ZASTOJA PODJETJA ZARADI POŽARA,

 • ZAVAROVANJE OBRATOVALNEGA ZASTOJA PODJETJA ZARADI POTRESA,

 • ZAVAROVANJE OBRATOVALNEGA ZASTOJA PODJETJA ZARADI STROJELOMA,

 • ZAVAROVANJE TERJATEV PODJETJA.

 

Zavarovanje investicijskih projektov podjetja:

 • GRADBENO ZAVAROVANJE,

 • MONTAŽNOZAVAROVANJE,

 • KAVCIJSKA ZAVAROVANJA (garancija za resnost ponudbe, garancija za dobro izvedbo prevzetih obveznosti, garancija za odpravo napak v garancijski dobi, garancija za vrnitev avansa, garancija za zavarovanje plačila carinskega dolga).