NEZGODA

 

INDIVIDUALNA NEZGODNA ZAVAROVANJA

Individualno – posamično nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju za primer nezgode posameznika pri opravljanju dela in/ali v prostem času.

Izbirate lahko med dvema oblikama jamstev:

 • neomejeno jamstvo - zavarovani ste tako v času opravljanja rednega dela kot v vašem prostem času;
 • omejeno jamstvo - zavarovani ste za primer nezgode, ki se vam pripreti pri opravljanju rednega dela.

Zavarujete se lahko za sledeče nevarnosti:

 • izgubo življenja zaradi nezgode,
 • invalidnost kot posledico nezgode,
 • prehodno nesposobnost za redno delo (dnevne odškodnine),
 • nastanitev v bolnišnici kot nadomestilo za bolnišnični dan,
 • nastanka stroškov zdravljenja.

 

KOLEKTIVNA NEZGODNA ZAVAROVANJA

Kolektivno nezgodno zavarovanje je namenjeno zavarovanju delavcev v podjetjih in članom skupin in društev.

Enako kot pri Individualnem nezgodnem zavarovanju je možno izbirati med dvema oblikama jamstev, in sicer neomejeno jamstvo ali omejeno jamstvo.

Osebe je mogoče zavarovati za naslednje nevarnosti:

 • izgubo življenja zaradi nezgode,
 • izgubo življenja zaradi bolezni,
 • invalidnost kot posledico nezgode,
 • začasno nesposobnost za opravljanje rednega dela zaradi nezgode (dnevno nadomestilo),
 • nastanitev v bolnišnici zaradi nezgode (nadomestilo za bolnišnični dan),
 • nastanka stroškov zdravljenja.

Zavarujejo se lahko tudi delavčevi ali članovi družinski člani (starši, bratje, sestre, otroci, zakonec ali zunajzakonski partner).